1. Na portalu partnera, przy każdej płatnej treści, użytkownik zobaczy dwie opcje:
    • Subskrybuj (u partnera opcja jest aktualnie dostępna)
    • Czytaj z PENNYCUT (nowa opcja)
  2. Kliknięcie w “Czytaj z PENNYCUT” z umożliwi uwierzytelnienie użytkownika w PENNYCUT (jeśli był wcześniej zalogowany to ten krok jest pomijany).
  3. Użytkownik akceptuje płatny dostęp do treści (koszt w punktach PENNYCUT artykułu jest prezentowany)
  4. PENNYCUT wysyła status transakcji do partnera, partner umożliwia dostęp do treści lub nie jeśli status negatywny.
  5. Transakcja widoczna jest w historii na panelu użytkownika oraz w API dla partnera