Łączymy aktywnych i świadomych użytkowników z treściami udostępnianymi przez partnerów. Generujemy dodatkowy ruch do partnerów.

Nie powodujemy efektu kanibalizacji aktualnego biznesu partnerów, a dajemy dostęp do zupełnie nowych odbiorców treści.

Rozliczamy się za udostępnienie treści każdemu użytkownikowi osobno.